Bij elk hoofdstuk van OPEN hoort een aansprekend filmpje waarin jongeren een moderne interpretatie geven van de bijbelse persoon of het bijbelboek. In het hoofdstuk staat een gespreksvraag bij het filmpje.

Een groot deel van de filmpjes is al beschikbaar. In de loop van 2017 plaatsen we nog meer filmpjes.

Filmpjes bij OPEN – Bijbelboeken    |   Filmpjes bij OPEN – Bijbelse personen